Dutch

Dutch

Table of Contents

Wat houdt het beoefenen van Guru Siyag’s Siddha Yoga (GSSY) in?

Het beoefenen van GSSY bestaat uit het opzeggen (mentaal herhalen) van een goddelijk mantra en mediatie. Voordat het Mantra is overgedragen aan GuruSiyag is het in het verleden bekrachtigd door vele SiddhaGuru’s (perfecte meesters), GuruSiyag heeft het op zijn beurt overgedragen aan zijn  discipelen. De zoeker ontvangt het Mantra via een audio- bestand of video clip, verkrijgbaar op de GSSY website. Dit Mantra dient continue (24/7) stil opgezegd te worden. Naast het opzeggen van het mantra dient de zoeker twee keer per dag 15 minuten te mediteren. De meditatie methode is ook beschikbaar op de website. Het opzeggen (Jāpa) van het mantra wordt onvrijwillig/automatisch wanneer het constant herhaald wordt voor een bepaalde periode. Dit is afhankelijk van de intensiteit en oprechtheid waarmee het opzeggen wordt gedaan. In sommige gevallen gebeurt dit al na een week beoefenen, maar het kan ook weken of maanden duren.

Het GSSY mediatie process stap-voor-stap

 • Zit in in een comfortabel positie.
 • Je kunt zitten in de kleermakerszit, op een stoel/bank of liggen om te mediteren.
 • Kijk naar Guru Siyag’s foto voor een minuut of twee tot dat je de afbeelding kan herinneren.
 • Dan sluit je je ogen en zeg mentaal to Guru Siyag; “Help me om 15 minuten te mediteren”
 • Dan met je ogen nog gesloten, denk je aan Guru Siyag’s afbeelding op de plaats tussen je wenkbrouwen (ook bekend als derde oog). Dit betekend dat je moet proberen de afbeelding van Guru Siyag te visualiseren in de regio van je voorhoofd.
 • Onderwijl je aan de foto denkt, herhaal je gedurende de 15 minuten mentaal het mantra zoals Guru Sigay je gegeven heeft. ( Zie “Hoe ontvang ik het Mantra”op de GSSY website)
 • Tijdens de mediatie kun je bepaalde onvrijwillige Yoga houdingen of bewegingen ervaren. Schommelen, knikken van het hoofd, snelle beweging van het hoofd van links naar rechts en omgekeerd, het intrekken en uitzetten van de buik, in de handen klappen, knorren, zuchten of lachen kan in vele gevallen gebeuren. Maak je hier geen zorgen over en raak niet in paniek. Deze acties gebeuren onvrijwillig, en worden bepaald door de goddelijke kracht Kundalini, ze zijn nodig voor je interne zuivering om je klaar te maken voor verdere groei.
 • Je kunt ook felle lichten of kleuren zien en vibraties ervaren. Dit zijn indicaties dat je progressie maakt op het spirituele pad.
 • Echter als je geen yoga houdingen ervaart of visioenen ziet, betekend het niet dat je geen progressie maakt. Naar alle waarschijnlijkheid heeft de goddelijk kracht die bij je ontwaakt is besloten dat je deze ervaringen niet nodig hebt.
 • Je zult merken dat je mediatie zal eindigen op precies het moment dat je eerder had afgestemd.

Hoe het mantra dikshāte ontvangen?

http://gurusiyag.org/online-initiationshaktipat-diksha/

Voordelen van GSSY

Algemene voordelen van GSSY

GSSY meditatie en continue opzeggen van het goddelijke mantra geeft de volgende veranderingen in het leven van de beoefenaar:

 • Bevrijding van en ondersteuning in de genezing van vele fysieke ziektes zoals astma, verhoogde bloeddruk, reuma, diabetes, rugpijn, hartziektes, huidziektes, etc.
 • Bevrijding van verslavingen van elk soort verdovende middelen, drugs en opiaten, alcohol, roken, etc. GSSY bevrijd de beoefenaar ook van eetstoornissen.
 • Bevrijding van depressies, slapeloosheid, stress en andere psychische stoornissen.
 • Bevrijding van stess veroorzaakt door familiaire omstandigheden, werk, relaties, opleiding, financien, etc.
 • GSSY is speciaal nuttig voor studenten, het verbeterd de concentratie, het opnamevermogen en het uithoudingsvermogen.

Spirituele aspecten van GSSY:

 1. GSSY is gebaseerd op de Ashtānga (het acht-voudige pad), de levensfilosofie van yoga zoals beschreven is door de wijs man Patānjali in de Yoga Sutra. Het beoefenen van GSSY leidt tot een eenvoudige en inspanningsloze realisatie van deze 8 principes.
 2. Na aanhoudend oefenen, het opzeggen van het mantra (mentale herhalingen) wordt het onvrijwillig/automatisch. Deze ervaring staat bekend als Ajapā Jāpa. In deze omstandigheid merkt de beoefenaar dat het mantra eindeloos in hem / haar opgezegd wordt in zijn eigen ritme.
 3. Wanneer de zoeker het mantra onverzettelijk opzegd (of hij ervaart Ajapā Jāpa), transformeerd het zichzelf in een goddelijk geluid. Dit staat bekend als Anhad Nāda. Fysiek geluid onstaat wanneer twee objecten elkaar raken en er lucht gaat vibreren. Dit hemelse geluid heeft niet zo’n fysieke oorsprong.Het is een onophoudelijk geluid zonder fysieke oorsprong dat het gehele universum doordringt. De Nād wordt door de zoeker in een van de oren gehoord, en dit is een indicatie dat de zoeker een belangrijkestap in de spirituele ontwikkeling genomen heeft.
 4. Door het beoefen van GSSY, kan de beoefenaar vele goddelijke krachten ontwikkelen. Een van deze goddelijke krachten is bekend alsPrātibh Gyāna (Intuïtieve kennis). Als deze kennis verkregen is kan de beoefenaar gebeurtenissen horen en zien in het verleden en in de toekomst.
 5. Zoekers kunnen tijdens meditatieKhechri Mudrā ervaren, dit is een yoga houding waarbij de tong achterin de keel getrokken wordt en tegen een bepaalde plek aandrukt wat een vloeistof Amrit Amrit is een goddelijk nectar genoemd, het elixir van het leven. Amrit versterkt het lichaams immuum systeem en bevrijdt de beoefenaar van ongeneeselijke ziektes.
 6. Het beoefenen van GSSY geeft een verandering in Vrittis(neiging tot bepaald gedrag) vanTāmasic (somber, mat, energieloos) naar Rājasic (gepassioneerd, energiek) naar Sāttavic (positief, zuiver, verlicht). Een transformatie in Vrittisbetekend in essentie een algehele verandering in de personaliteit van de beoefenaar.
 7. De beoefenaar zal uiteindelijk Moksha (bevrijding van de cycles van leven en dood) bereiken en goddelijke transformatie.

Genezing van lichamelijke ziekten

Ziektes waaraan mensen leiden zijn door de moderne medische wetenschap in twee brede categorieën ingedeeld, fysieken mentaal. Deze ziektes worden behandeld met medicijnen of therapeutische middelen. In het verre verleden hebben Indische wijzen door meditatie diep in het mysterie van het leven gedelft en ontdekten dat ziektes worden veroorzaakt door de acties van elk invidu in zijn/haar vorige leven. Elke actie leidt tot een reactie in de zelfde levens cyclus of het volgende. Omdat elk invidu is gevangen in een oneindige cyclus van leven en dood, duurt het leiden aan ziektes, en hoogte en diepte punten continu voort. Met andere woorden, de spirituele wet van Karma (acties in het verleden resulteren in een ziekte of een andere vorm van leiden in het huidige leven) regelt het menselijk bestaan, leven na leven in een oneindige cyclus.

In zijn scriptie ‘Yoga Sutra’, classificeerd de Indische wijze Patānjali ziektes in drie categorieën: fysiek (Ādhidehik), mentaal (Ādhibhautik) en spiritueel (Ādhidaivik).  Voor een spirituele ziekte is een spirituele remedie nodig. Alleen het regelmatig beoefenen van meditatie en  Jāpa kan de beoefenaar helpen om een spirituele remedie te vinden voor alle aandoeningen. Het beoefenen van GSSY helpt een discipel om door het web van het karmische verleden te snijden, om zich van ziekteste bevrijden en zijn warezin van zijn/haarlevendoor zelfrealisatie (ātma sākshātkār) te realiseren.

Bevrijding van Stress

Medische wetenschap behandeld stress met verslavende medicatie (kalmeringsmiddelen, slaappillen, remstoffen, ect.) GSSY ziet intoxicatie als behandeling maar van het soort intoxicatiedoor Ānanda (vreugde of gelukzaligheid) wat ontstaat door regelmatig het goddelijke mantra van Guru Siyag op te zeggen. Wijzen hebben gerefereerd naar deze goddelijke gelukzaligheid als “intoxicatie zonder drugs”. De Ānanda bevrijdt de beoefenaar van stress en stress gerelateerde ziektes zoals eendepressie, burn-out, slapeloosheid, fobieen etc. binnen enkele dagen.

Bevrijding van verslavingen

Elk persoon heeftdrie soorten gedragsneigingen: Tāmasic (somber, mat, energieloos),Rājasic (gepassioneerd, energiek) en Sāttavic (positief, zuiver, verlicht). Deze gedragsneigingen stellen niet alleen de persoons algehele mentale gesteldheid, levenshouding en gedrag vast, maar ook zijn eetgewoontes of het voedsel en drinken wat hij / zij prefereert. Het regelmatig beoefenen van GSSY faciliteerd de neiging in dominatie van  Sāttavic bovenRājasic enTāmasic, dit leidt tot een verandering in de twee laatst genoemde gedragsneigingen. De dominantie van de Sāttavickwaliteitenop zijn beurt beinvloed het gedrag naar positief, bewust, intelligent en zuivere gedachten en acties. Zo ook zijn voorkeur voor voedsel en drinken. Het algehele resultaat van deze verandering is, dat wat negatief en schadelijk voor een persoons fysieke en mentale gesteldheid en spirituele vooruitgang is, hem verlaat uit eigenbeweging.Zonder dat dit onder bewuste invloed van de persoon gebeurt. Dus als de persoon wordt geteisterd door een drugs-, alcohol- of rookverslaving, zal de verslaving hem verlaten. Of als hij gehecht is aan een soort voedsel wat slecht voor zijn gezondheid is, zal hij er geleidelijk een natuurlijke afkeer voor krijgen en zal kiezen voor gezonde opties omdat door de verandering in zijn innerlijke kwaliteiten en gedragsneigingen veroorzaakt door het opzeggen van het mantra en meditatie. Swami Vivekanand heeft gezegd over dit inspanningsloos afkicken: “Je hoeft de dingen niet op te geven, ze geven jou op”

Het unieke aan Guru Siyag’s Siddha Yoga

 1. Bij de beoefening van GSSY zijn geen rituelen, rituele praktijken, tradities en offeringen.
 2. Een zoeker en elk deel van de wereld kan diepe meditatie ervaren door bovenstaande instructies op te volgen.
 3. Indien een zoeker om een of andere reden niet Guru Siyag’s mantra kan opzeggen of niet kan mediteren ( b.v. de beoefenaar is een jong kind of is geestelijk gehandicapt) kan een familielid of goede vriend het voor hem of haar doen.
 4. Guru Siyag Yoga biedt geen cursussen of yoga lessen aan.
 5. GSSY is geheel kostenloos.
 6. Registratie is niet nodig voor GSSY.
 7. GSSY verlangt geen liefdadigheidsdonaties of elke ander vorm van materiele betaling.
 8. Er zijn geen diëtaire of andere levenstijl restricties voorgeschreven door GSSY.
 9. GSSY schrijft zijn beoefenaars geen restrictie voor om een andere Guru of methode te volgen.
 10. Zoekers behorende bij elk ras, etniciteit, religie, nationaliteit, klasse, geloof, sexuele voorkeur of gender zijn welkom bij de GSSY familie.

Shaktipāt Dikshā

Guru Siyag initieert discipelen in zijn Siddha Yoga door het ontwaken hun Kundalini door hetinitiatie procesgenoemd Shaktipāt Dikshā. Er zijn vier wijzen waarop Shaktipāt wordt gegeven door een Siddha Guru: fysieke aanraking, bij zijn aanblik, door een goddelijk woord en vastberadenheid/wilsrecht van de discipel. Guru Siyag biedt Dikshā aan door een goddelijk woord (mantra).

Shaktipāt is een term uit het Sanskrit en is ontstaan uit twee woorden – Shakti (vrouwelijk goddelijke energie) en Pāt(afdalen). Shaktipātbetekend letterlijk afdaling van goddelijke energie. Yoga beoefenaars interpreteren Shaktipāt vaak als transmissie van de Guru’s goddelijke energie in het lichaam van de zoeker. Volgens Guru Siyag is hiermee het proces beperkt begrepen. Dit is omdat eenerkent feit dat volgens yoga geschriften de Kundalini aanwezig is in elke mens, maar het is slapend. Dus, er is geen sprake van het overdragen van Shakti van de ene persoon naar de ander. Bij Shaktipātis de

Guru een catalysator door zijn goddelijke kracht te gebruiken voor het ontwaken van de Kundalini.

Zoals Guru Siyag uitlegd; “het is niet dat de Guru iets in de zoekers lichaam giet. De Dikshāmethode die ik gebruik is gegeven aan de mensheid door de Nāth sekte in de yoga traditie, genoemd Shaktipāt. Shaktipāt betekend niet dat de zoeker een externe kracht van de Guru ontvangt (zoals algemeen aangenomen wordt). Om een simpele analogie te gebruiken, Shaktipātis zoals met een kaars een andere kaars aansteken, je bent zoals de brandende kaars. Alles wat je nodig hebt is een andere ontstekingsbron om jou kaars te laten branden. Wanneer je samen komt met de ontstekingsbron, zul je zelf een licht worden. Dit is hoe ik het Shaktipāt process in algemene zin kan omschrijven.”

Het ontwaken van de Kundalini

Het opzeggen van het mantra en de mediatie samen ontwaken de kundalini. Dekundalini is een vrouwelijk goddelijke energiedat slapend ligt aan de basis van de wervelkollom in het menselijk lichaam. Wanneer een Siddha Guru zoals Guru Siyag de Kundalini ontwaakt door het geven van Shaktipāta(het overdragen van spirituele energie) door middel van het goddelijke mantra, reist zij omhoog door de zes chakra’s en komt uiteindelijk bij de Sahasrārauit, op de kruin van het hoofd. Als dit gebeurt, wordt gezegd dat de zoeker één geworden is met het universum. De ontwaakte Kundalini zuivert het gehele lichaam door tijdens de meditatie verschillende onvrijwillige Yoga āsanans(yoga houdingen), kriyās(spontane bewegingen),bandhs(sloten in het lichaam door samentrekken van spieren), mudrās(houding van de handen),prānāyām(verschillende ademhalingen), etc. te laten doen. De beoefenaar kan dit niet vrijwillig starten of stoppen. Deze kriyās bevrijden de beoefenaar van fysiek en mentaal leed, verslavingen en leiden hem tot Moksha (bevrijding van de cyclus van dood en wedergeboorte) door hem op het pad van de spirituele evolutie te leiden.