Kikongo

Best Meditation Method in Kikongo

NKI MUTINDU NGE LUNGU SAMBILA – Ntente nge tula ngindu na nge nionso na photo yayi ke zulu ya sad gurudev shri Ram lalji Siyag. Nge sosa kifanisu nayandi nakati ajina chakra. Kisika ya yomevanda katikati ya mesu nange zole. Nionso ya nge kesala nge betela kaka mesu na nge ya kukanga na mbala mosi. Nge kotubaka kaka zina ya Gurudev, Gurudev. To zina ya mosantu mosi ( Ex. Jesus, Allah, Krishna) Nantangu yina nge ken a kubondila na kifinisu ya Gurudev.


Ntente na nge yantika, bondela Gurudev. Lomba yandi nzila ya kusambila sana tangu mosi ya 15 a 30 minute etc. Kana yandi emene kupesa nge nzila sambuna 30 minute. Nanima ya 30 minute nde nge kabasika na losambo na nge.


Kana ngekebela malady yayi ke manaka ve sambila Gurudev na nsi ya ntima na nge nionso akatula nge na malady mpi mava yina ya nge ken a yo. Na libondeli nange ya masonga. Yayi ya nge kezaba mambu nange. Yota pesa Gurudev Ngolo ya bonzambi yota tiamuna na nitu na nge sambu na kukatula mambu ya mbi kena nitu mpi ya moyo nange.


Ntangu ya nge ke sambila na kifanisu ya Gurudev. Nge lungu wa kuningana mosi yogic nayo mosi yiwa yokele kusikama ya nguya mere kundali na ngolu ya Gurudev nayo kuwa ve boma kana nge wa kuningana yina. Yogic a ntangu ya ku bondela. Yokele nguya mere kundali ya ke kwisaka sambu na kubatela kuningana yogic nanitu nange mpi yayi kekwisaka sambu na kupetula nitu nange.


Kuningana yogic yina yota kwisila nayo mosi na nsila ya kubondila yo lungu baka na asanas, mudras postures, bandh, pranayaam nge lungu wa mpusa ya kuseke ya ngolo to ya kudila. To kunikisa nitu ya nvimba bika yo kwisila nge kusosa ve nge zaba yo. To kukangayo ve kuzenga mpi yove. Sambu nitu nange kena mfunu ya ku nikisa yina. Sana yo kupetula to kubelusa malady, nge lungu yantika jop naki ya ntu na nge lusambu na kifanisu ya gurudev tangu kuningana yogic yo kabaka kisika na nitu na nge.


Nantangu ya libondili, nge lungu mona mambu yina meluta ntama. Ti yayi yota kwisa na ntuala. Yoke kidimbu ya kupusana ya moya ya nzambi, Yayi ya benakusala sambu na kiese ya sadgurudev shri Ramlalji Siyag yoke lomba kusambila na suka, suka, nanima ya kumanisa estomac nange 2 a 3 heurs mpi nanima ya kudia bima mosi ya ngolo.Sepi yayi banda kusadila energie ya moya na nge mosi bekota sepiyayis.